What we do

Our mission - Because we feel that every pet deserves a safe, healthy place with enough food and medicines we are organising help for those animal lovers in need. At this moment there is an urgent need of dog- and catfood in Ukraine and therefor we do everything we can to transport petfood in the Ukraine where we are cooperating with other organisations to get the petfood in the right places in Ukraine. 

 

Onze missie - Omdat wij vinden dat elk huisdier recht heeft op een veilige, gezonde plek met genoeg eten en medicijnen organiseren wij een hulpactie om dierenliefhebbers in nood te helpen. Op dit moment een enorm tekort aan dierenvoedsel voor met name honden en katten in Oekraïne en daarom doen we alles wat we kunnen om dierenvoer te transporteren naar Oekraïne waar het in samenwerking met betrouwbare partijen en vrijwilligers op de juiste plek komt.

Petfood is the most urgent at the moment, so we are only gather petfood for mainly dogs and cats, but also birds and other smaller pets.

 

In Oekraïne werken we samen met verschillende vrijwilligers waaronder UPAW om het Oekraïne in te krijgen, waar het weer op de juiste plek terecht komt bij asiels, fokkers en mensen met huisdieren.